Zsigmond Király Főiskola
Nemzetközi tanulmányok MA


Kapcsolattartó: Kesztler BarbaraTelefon0614547600E-mail címfelveteli(at)zskf.hu

 
Képzés adatai:
képzés helye:Budapest - III.
Képzés kezdete:2013. június
Képzés időtartama:4 félév
Képzés szintje:felsőfokú
Finanszírozási forma:költségtérítéses
Tagozat és a képzés árai (Ft):levelező, nappali (levelező 190.000 Ft, nappali 75.000 Ft)
A telefonban, vagy e-mailben hivatkozzon a Menőképzés.hu-ra!
A kapcsolattartó e-mail címében az (at) jel a @ jelet helyettesíti.
 
A képzés érettségi követelményei:
felvételi szakmai beszélgetés(Sz) (80pont) és nyelvvizsga többletpont (M/K) (20 pont
 
A képzés általános leírása:
Nemzetközi tanulmányok MA

Az európai uniós tagsággal megnő az igény olyan magasan kvalifikált nemzetközi tanulmányokban jártas szakemberek iránt, akik tájékozottak az Európai Unió ügyeiben és intézményes világában, és képesek felismerni a tagságból eredő feladatokat és megragadni a lehetőségeket. Erre csak úgy nyílik módjuk, ha megfelelő idegen nyelvtudással, diplomáciai és kommunikációs képességekkel rendelkeznek, sokoldalú és modern társadalomtudományi képzésben részesülnek.

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Szakokon oktatott témakörök:
Közigazgatástan, világgazdasági elméletek, geopolitika, nemzetközi biztonsági rendszerek és intézmények, konfliktusok és válságkezelés a nemzetközi politikában, diplomáciai és konzuli jog, nemzetközi jogi esettanulmányok, világrendszer elemzés, Európa regionális gazdaságföldrajza, nemzetközi kapcsolatok modern elméletei, hidegháborús esettanulmányok, összehasonlító civilizációtörténet, kulturális diplomácia, sportdiplomácia, multilaterális diplomácia, Magyarország és az EU gazdasági kapcsolatai, regionalizmus és önkormányzatiság.

Munkaerő-piaci lehetőségek:
Európai és más nemzetközi szervezetek és testületek mellett szervezői, döntés előkészítő, tanácsadói és szakértői tevékenység, külügyi szolgálatban, a közigazgatás és a fejlesztéspolitikai ügynökségek munkájában való részvétel, végezhet továbbá külpolitikai szakújságírást, EU pályázatírást és projektmenedzsmentet. Dolgozhat érdekérvényesítőként, nemzetközi kapcsolatok szakértőként, külpolitikai elemzőként, sportdiplomáciai szakértőként, vállalati tanácsadóként, európai uniós köztisztviselőként.

Szakirányok:
Európa tanulmányok
Diplomácia

Általános tudnivalók a szakról:
a mesterképzésben való felvétel feltételei: a Felvételi tájékoztatóban foglaltak szerint.

képzési forma, tagozat: nappali és levelező tagozat
képzési idő: 4 félév
a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez két államilag elismert általános vagy szaknyelvi felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség megszerezhető megjelölése:
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
szakképzettség: okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző (zárójelben
megjelölve a szakirányt)

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in International Relations
képzési terület: társadalomtudomány

Részletes információ:
Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézete (npti@zskf.hu ) 
A képzéshez, intézményhez kapcsolódó linkek:
http://www.zskf.hu/erdeklodom/szakok_kepzesek/nemzetkozi_tanulmanyokMA.zskf
 

A képzés az alábbi linken érhető el:
http://www.makepzes.hu/?id=kepzes&art_id=420